De werking van het helofytenzandfilter

Op het bord bij de waterzuivering ziet u een schema waarin de diverse waterstromen staan aangegeven. De diverse putten worden daar benoemd.

De zuivering van het water is gebaseerd op de werking van biologische, fysische en chemische processen. Bacterien die zich in het vervuilde water van b.v. de toiletten , was- en spoelwater bevinden,komen op het zandfilter terecht. De helofyten (riet) brengen met hun holle wortels zuurstof in het zandbed. Er ontstaat daardoor een anaerobe (zuurstof arm) en aerobe (zuurstof rijk) klimaat. Dit is essentieel voor de optimale werking van het systeem, want stikstofverbindingen (eiwitten, ammonium en nitraten) hebben beide bacteriegroepen nodig voor de omzetting en binding. Vrijwel alle fosfaten worden op deze wijze gebonden.

En dit is dan het eind resultaat, een potje met kraak helder water.

broecksehof7.jpg
broecksehof8-87bdda12ab.jpg

TYPE UW ZOEKOPDRACHT IN EN DRUK OP ENTER OM TE ZOEKEN.